Zaprenumeruj!

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne  im. Bronisława Malinowskiego powstało w 1976 roku w stanie New Jersey w USA. Stawia sobie za cel promowanie i popularyzowanie wiedzy z dziedziny antropologii kulturowej, wiedzy o kulturze i historii grup etnicznych tworzących społeczeństwa obu Ameryk, ze szczególnym uwzględnieniem rdzennych mieszkańców USA. PAES/PATE wita w swych szeregach profesjonalistów, amatorów, pasjonatów, podróżników zainteresowanych amerykanistyką.